Javna nabava

Sukladno zakonskoj obvezi Pučko otvoreno učilište Velika Gorica objavljuje Plan javne nabave za 2013. godinu koji se može preuzeti na dolje navedenom linku.


Izjava o sprječavanju sukoba interesa