Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

DANI MAĐARSKE KULTURE - GRADITELJSKI ODJECI TRANSLAJTANIJE (IZLOŽBA)

Izložbeni prostor POUVG

DANI MAĐARSKE KULTURE

GRADITELJSKI ODJECI TRANSLAJTANIJE: MAĐARSKA ARHITEKTURA 19. I POČETKA 20. STOLJEĆA NA HRVATSKOM TLU

Autor i kustos izložbe: Boris Dundović

Izložba ostaje otvorena do 2. 6.

Izložbom ''Graditeljski odjeci Translajtanije: Mađarska arhitektura 19. i početka 20. stoljeća na hrvatskom tlu'' će se predstaviti konceptualni okviri te arhitektonsko-urbanistička ostvarenja mađarskih arhitekata na prostoru kontinentalne Hrvatske tijekom tzv. „dugog devetnaestog stoljeća“, odnosno od kraja 18. stoljeća do Trijanonskog sporazuma 1920. godine. Refleksija utjecaja mađarske arhitekture bit će obrađena pojedinačnim projektantima koji su ostavili svoj trag na hrvatskim prostorima, kao i njihovim pojedinačnim realizacijama. Osim s tim vrijednim graditeljskim naslijeđem, posjetitelji će biti upoznati i s vrstama i tipologijama u arhitekturi i urbanizmu ugarskoga 19. stoljeća, ali i s njihovim specifičnostima s obzirom na koincidirajuće društvene, ekonomske, političke i kulturne tokove.

Uz veća urbana žarišta poput Zagreba, Osijeka i Rijeke, izložbom će biti uključeni i manji hrvatski gradovi (primjerice Čakovec i Daruvar), ali i manja naselja u kojima su nastajali vrhunski primjerci ladanjske arhitekture poput dvoraca i kurija. Među izloženim arhitektima i njihovim realizacijama tako će se naći projektantska imena poput Józsefa Hilda, Ferenca Pfaffa, Sándora Aignera, Ignáca Alpára, Istvána Möllera, Vilmosa Freunda, Lipóta Baumhorna, Ernőa Foerka, Gyule Sándyja, kao i brojnih drugih doajena ugarske arhitekture klasicizma, historicizma i secesije.

Izložba se temelji na višegodišnjem znanstvenom istraživanju mađarsko-hrvatskih kulturnih veza i njihovoga odjeka u izgrađenom okolišu. Vremenski okvir izložbe ujedno je i umjetnička sinteza osam stoljeća dugog bliskog monarhijskoga suživota mađarske i hrvatske kulture, koji je upravo u nagodbenom razdoblju Austro-Ugarske doživio svoj vrhunac. U sklopu Dana mađarske kulture 2022. godine, ovom izložbom predstavit će se bogato naslijeđe ugarske arhitekture na našem tlu, ali i učiniti doprinos razumijevanju snažne baštinske isprepletenosti dvaju naroda.

 

 

 

BIOGRAFIJA KUSTOSA I AUTORA IZLOŽBE:

Boris Dundović, mag. ing. arch. i konzervator arhitekt, diplomirao je arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Polaznik je doktorskoga studija Tehničkoga sveučilišta u Beču (TU Wien), na Institutu za povijest umjetnosti, povijest graditeljstva i zaštitu spomenika. Od akademske godine 2017./18. izvođač je nastave diplomskoga izbornoga kolegija Mađarska arhitektura i urbanizam 19. stoljeća kao vanjski suradnik Katedre za hungarologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2016. do kraja 2018. godine radio je kao vanjski suradnik konzervatora Hrvatskoga restauratorskoga zavoda, a kao stručni suradnik Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu zaposlen je od veljače 2019. godine. Uz znanstveno istraživanje arhitektonskih i kulturnih mađarsko-hrvatskih veza u 19. i 20. stoljeću, kao arhitekt djeluje u istraživanju, zaštiti i obnovi graditeljskoga naslijeđa.

  

 

 

Program