Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA KORIŠTENJE GORICA + KARTICE

 Opći uvjeti poslovanja za korištenje GORICA + kartice

 

Pravila poslovanja

 

Program

Pučko otvoreno učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica (dalje u tekstu: POUVG) je voditelj programa nagrađivanja vjernosti pod nazivom Gorica+ program.

Ova Pravila poslovanja (dalje u tekstu: Pravila) uređuju odnos POUVG-a kao voditelja Programa te svake osobe koja dobrovoljno sudjeluje u Programu kao njegov član.

Gorica+ program je program nagrađivanja korisnika Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica koji koriste usluge i obavljaju kupnju proizvoda POUVG-a putem Gorica+ kartice.

Gorica+ kartica nudi članovima programa isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za korisnika kartice, a naročito ga ne obvezuje na kupnju.

Ova se Pravila primjenjuju od 1. veljače 2021. godine te u cijelosti zamjenjuju ranija Pravila s obzirom na uvođenje novog načina stjecanja i iskorištavanja pogodnosti u okviru Programa.

POUVG zadržava pravo da u bilo kojem trenutku uz prethodnu obavijest korisnicima povuče karticu iz opticaja ili u potpunosti ukine elemente Gorica+ programa, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.

 

Članstvo

Osoba koja želi postati članom Programa to može učiniti na slijedeći način:

  1. UČLANJENJEM NA INFO PULTU/BLAGAJNI (Zagrebačka 37) ispunjavanjem fizičkog obrasca, nakon čega korisnik zaprima karticu s jedinstvenim kodom koji je potrebno pokazati prilikom kupovine na blagajni. Na želju korisnika, može mu se otvoriti i internet račun što će mu omogućiti korištenje Gorica+ kartice vjernosti i skupljanje pogodnosti prilikom svake kupovine u internetskoj trgovini.
  2. ISPUNJAVANJEM ONLINE OBRASCA na www.pouvg.hr nakon čega se korisniku kartica šalje poštom besplatno.
  3. UČLANJENJEM PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE ispunjavanjem digitalnog obrasca nakon čega korisnik zaprima digitalnu karticu s jedinstvenim kodom. Korisnik digitalnu karticu može pohraniti na svoj pametni telefon/uređaj ili ispisati na papir te ju pokazati prilikom kupovine na blagajni. Prijavom korisnika u svoj internetski račun nakon učlanjenja, program vjernosti će automatizmom pribrajati uvjete.

Pristupnica se popunjava sukladno uputama navedenim na samoj pristupnici. Popunjavanjem pristupnice podnositelj daje zahtjev za članstvo u Programu te bezuvjetno prihvaća ova Pravila kao i ostale dokumente na koje se Pravila pozivaju.

POUVG može prihvatiti samo pristupnicu iz koje može utvrditi identitet podnositelja. Osoba čiji su podaci navedeni u pristupnici smatra se njezinim podnositeljem. Članstvo u Programu je besplatno i na dobrovoljnoj osnovi.

Izdavanjem Gorica + kartice (fizičke ili digitalne) POUVG prihvaća pristup člana u Program, a Gorica + kartica služi kao dokaz članstva u Programu. Gorica + kartica nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo član na kojeg ona glasi.

Član je dužan POUVG-u bez odgode prijaviti krađu ili nestanak svoje  Gorica + kartice (na telefon broj 01 6259 800 i na info pultu POUVG-a i to od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati) te sam snosi štetu koja mu može proizaći iz neovlaštenog korištenja njegovom Gorica + karticom.

Korisnikom kartice može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Kartica je vlasništvo izdavatelja. Kartica se korisniku izdaje besplatno.

 

Pravila nagrađivanja

Gorica+ je program vjernosti koji korisniku omogućava kupovinu ulaznica, artikala i radionica po povlaštenim cijenama na blagajni Učilišta i/ili internetskoj trgovini pouvg.mojekarte.hr.

Povlaštene cijene ostvaruju se nakon zadovoljavanja postavljenih uvjeta.

Program vjernosti Gorica+ putem automatizma u programskoj opremi prati kumulativnu potrošnju korisnika kartice unutar jedne godine (12 mjeseci) od datuma učlanjenja, a na tom temelju određuje popuste u visini 5%, 10% i 15% prilikom svake naredne kupnje na blagajni Učilišta i/ili internetske trgovine pouvg.mojekarte.hr.

Razdoblje skupljanja i korištenja pogodnosti iznosi 12 mjeseci, nakon čega se iznosi potrošnje anuliraju te korisnik započinje s novim prikupljanjem uvjeta za ostvarivanje pogodnosti.

 

 

Ukupna potrošnja

Ostvarena pogodnost

I. prag

50+ EUR

376,73 kn

5 % popusta na sve cijene tijekom idućih kupnji
(do isteka perioda skupljanja od 12 mjeseci) 

II. prag

125+ EUR

951,81 kn

10 % popusta na sve cijene tijekom idućih kupnji
(do isteka perioda skupljanja od 12 mjeseci)

III. prag

200+ EUR

1.506,90 kn

15 % popusta na sve cijene tijekom idućih kupnji
(do isteka perioda skupljanja od 12 mjeseci)

 

Popusti se obračunavaju automatizmom nakon ispunjenja potrebnih uvjeta, tj. ostvarene potrošnje od 50,00 EUR / 376,73 KN, 125,00 EUR (951,81 KN) i 200,00 EUR / 1.506,90 KN.

*tečaj konverzije: 7,53450 kn

 

 

Gorica+ je napredan koncept višenamjenskih kartica pa je svakoj članskoj kartici u tom postupku dodijeljeno i novo svojstvo putem kojega postaje interno sredstvo plaćanja.

Vlasnik kartice može na svoju člansku karticu, koja je ujedno i pretplatnički račun, uplatiti sredstva te istu koristiti za plaćanje na blagajni te u internetskoj trgovini. Sredstva na računu mogu se nadopunjavati i koristiti na način na koji rade bankovne debitne kartice.

Ukupan promet (potrošnja) se bilježi tijekom kupovine:

  • Kino ulaznica
  • Kazališnih ulaznica 
  • Ulaznica za koncerte
  • Radionica za djecu (jednokratnih)
  • Radionica za odrasle (jednokratnih)
  • Knjiga i časopisa

Isto tako, nakon ostvarenih uvjeta, pogodnosti se koriste za sve navedene artikle.

  

Prestanak članstva u programu

Članstvo u Programu prestaje (1) ukidanjem Programa, (2) istupanjem člana, (3) isključenjem člana.

POUVG ima pravo u svakom trenutku ukinuti Program, kao i izmijeniti bilo koji element Programa. Program se ukida od trenutka naznačenog u odluci POUVG-a o ukidanju Programa. U tom se slučaju sve pogodnosti ponuđene korisniku kartice moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju vrijediti.

Član ima pravo u svakom trenutku istupiti iz Programa. Član može istupiti na način da uredno popuni Zahtjev za istupanje iz Programa (dalje u tekstu: Zahtjev) koji se nalazi na stranici www.pouvg.hr te ga pošalje sukladno uputi na Zahtjevu ili pozivom na info telefon 01 6259 800. Istupanje se provodi u razdoblju od trideset (30) dana od trenutka kada je POUVG zaprimio uredan Zahtjev za istupanje iz Programa.

POUVG može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti člana iz Programa u slučaju sumnje da član krši ova Pravila ili dokumente na koje se ova Pravila pozivaju, u kojem slučaju član gubi sva prava i pogodnosti stečena na kartici.

 

Zaštita osobnih podataka

POUVG obrađuje osobne podatke članova Programa, i to isključivo za potrebe Programa i u svrhu vođenja Programa. POUVG kao voditelj Programa obrađuje one osobne podatke koje je prikupio od članova Programa prilikom učlanjenja (u pristupnici, telefonskim putem, ili putem weba).

Pravila privatnosti Gorica + programa (dalje u tekstu: Pravila privatnosti) dostupna su na web-stranici www.pouvg.hr i pružaju više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije. Izmjena Pravila privatnosti ne predstavlja promjenu ovih Pravila.

Korisnik kartice suglasan je da izdavatelj može prikupljati, obrađivati i interno međusobno prosljeđivati korisnikove osobne podatke navedene u zahtjevu za izdavanje kartice te podatke o korisnikovim kupnjama. Svrha prikupljanja, obrade i prosljeđivanja osobnih podataka korisnika je omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Gorica + kartica. Osobni podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu.

 

Izmjene Općih uvjeta poslovanja

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će korisnika obavijestiti putem web stranice POUVG-a. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenoj web stranici, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavatelju niti pisanim putem otkaže korištenje kartice.

 

Aktualni Opći uvjeti poslovanja dostupni su na web stranici POUVG-a www.pouvg.hr.