Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DADILJE

UVJETI UPISA

 • Najmanje završena srednja škola
 • Najmanje 18 godina starosti
 • Komunikativna osoba koja ima smisla za rad s djecom
 • Osoba koja ispunjava zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova dadilje


Program je namijenjen odraslim osobama za potrebe organizacije koja ih upućuje na osposobljavanje i odraslim osobama za vlastite potrebe.

 
TRAJANJE PROGRAMA

 • 410 sati (teorijski dio: 247 sati; vježbe: 63 sata; praksa: 100 sati;)

Program osposobljavanja realizira se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio u trajanju od 247 sati i vježbe u trajanju od 63 sata izvode se u prikladno opremljenoj učionici ustanove.

Praktični dio u trajanju od 100 sati odvija se u specijaliziranim ustanovama.


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Planirati i provoditi pravilnu njegu i higijenu djece predškolske dobi
 • Pravilno hraniti dijete
 • Voditi pravilnu i primjerenu komunikaciju u skladu s dječjom dobi
 • Osmisliti i primijeniti kreativnu igru prilagođenu dječjoj dobi
 • Pružati osnovnu pomoć pri realizaciji dječjih potreba prema uzrastu
 • Pravilno komunicirati s roditeljima
 • Poznavati postupke prve pomoći u kući, izvoditi osnovne postupke prve pomoći i alarmirati službu za pomoć i roditelje

 

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Teorijska provjera 
- provodi se usmenim putem.

Praktična provjera
- provodi se kroz radni zadatak i temeljem priloženog dnevnika praktičnog dijela obrazovanja kojim polaznik dokazuje da je uspješno savladao praktičnu nastavu


INFO I PRIJAVE:
tel. 01 6259 806
mob. 098 316 419
e-mail: obrazovanje@pouvg.hr