Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

UVJETI UPISA

 • Najmanje završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina starosti
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

 

TRAJANJE PROGRAMA

 • 500 sati (teorijski dio: 170 sati; vježbe: 50 sati; praksa: 280 sati)
 • početak nastave: 13. 6. 2022.
 • održavanje nastave: svakog radnog dana od 15.00 do 19.30 h

Program osposobljavanja realizira se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici Učilišta, vježbe u trajanju od 50 sati odvijaju se u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe.

Praktični dio u trajanju 280 sati odvija se u Domu za starije i nemoćne osobe u Velikoj Gorici. Rad polaznika nadzire mentor.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Prepoznati znakove starosti i starenja
 • Prepoznati osnovne potrebe korisnika i promjene u organizmu u procesu starenja (najčećše bolesti starijih)
 • Pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe ili teškoće u komuniciranju
 • Znati postupati sa starijim ljudima i zaraženim bolesnikom
 • Razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, nemoć i bolest
 • Higijenski održavati bolesničku sobu
 • Održavati osobnu higijenu bolesnika ili pomagati u održavanju osobne higijene
 • Pomagati korisniku pri kretanju
 • Pružiti prvu pomoć
 • Provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor

 

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Provjera stručnog sadržaja i praktične vještine provode se u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi.

 

INFO I PRIJAVE:

tel. 01 6259 806

mob. 098 316 419

e-mail: obrazovanje@pouvg.hr