Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU MOTORNIM PILAMA

 

UVJETI UPISA

  • Najmanje završena osnovna škola
  • Najmanje 15 godina starosti
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom.

 

TRAJANJE PROGRAMA

  • 120 sati (teorijski dio: 40 sati; praksa: 80 sati;)

Program osposobljavanja realizira se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove.

Konzultativno-instruktivna nastava podrazumijeva broj sati skupnih konzultacija i iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za svaku teorijsku nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezatne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se elektroničkom poštom, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 80 sati realizira se kroz pripremu stabala za transport, piljenje betona i asfalta, na poligonu sa samim strojem ili u radionici sa strojevima, uređajima i alatima na kojima se stječu vještine. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire stručna osoba.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
  • Pokazati dijelove motorne pile i objasniti njihove funkcije
  • Pripremiti motornu pilu za početak rada
  • Rukovati motornom pilom na stručan i siguran način
  • Provoditi preglede motorne pile i voditi tehničku dokumentaciju stroja
  • Otkriti i prijaviti kvarove na mehanizmima i dijelovima motorne pile

 
ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Teorijska provjera
- provodi se pisanim i/ili usmenim putem.

Praktična provjera
- odvija se u radnim uvjetima stroja, poligonskim ili radioničkim uvjetima izravno na stroju, uređajima i alatima s pokazivanjem stečenih znanja i vještina rukovanja.

 

INFO I PRIJAVE:

tel. 01 6259 806
mob. 098 316 419
e-mail: obrazovanje@pouvg.hr