Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU MOTORNOM KOSILICOM

 

UVJETI UPISA

 • Najmanje završena osnovna škola
 • Najmanje 18 godina starosti
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom kosilicom

 

TRAJANJE PROGRAMA

 • 120 sati (teorijski dio: 40 sati; praksa: 80 sati;)

Program osposobljavanja realizira se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove.

Konzultativno-instruktivna nastava podrazumijeva broj sati skupnih konzultacija i iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za svaku teorijsku nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezatne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se elektroničkom poštom, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 80 sati realizira se u radnim uvjetima stroja ili na poligonu sa samim strojem. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire stručna osoba.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe
 • Pokazati dijelove motorne kosilice i objasniti njihove funkcije
 • Pripremiti motornu kosilicu za početak rada
 • Rukovati motornom kosilicom na stručan i siguran način
 • Provoditi preglede motorne kosilice i voditi tehničku dokumentaciju stroja
 • Otkriti i prijaviti kvarove na mehanizmima i dijelovima motorne kosilice

 

 ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Teorijska provjera
- provodi se pisanim i/ili usmenim putem.


Praktična provjera
- odvija se u radnim uvjetima stroja, poligonskim ili radioničkim uvjetima izravno na stroju, uređajima i alatima s pokazivanjem stečenih znanja i vještina rukovanja.

 

INFO I PRIJAVE:
tel. 01 6259 806
mob. 098 316 419
e-mail: obrazovanje@pouvg.hr