Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

Program usavršavanja za VODITELJA/ICU DRUŠTVENOG PODUZEĆA


UVJETI UPISA

 • Osobe sa završenom VŠS ili VSS naobrazbom
 • Poželjni uvjet je vladanje računalnim programima za pisanje, izračune i prezentiranje
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

TRAJANJE PROGRAMA

 • 170 sati (teorijski dio: 66 sati; vježbe: 104 sata)

Program se realizira redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Redovita nastava izvodi se kroz teorijski dio programa u trajanju od 66 sati i 104 sata vježbi, u prikladno opremljenim učionicama. 

Konzultativno – instruktivna nastava izvodi se kroz 45 sati skupnih i 21 sat individualnih konzultacija te 104 sata vježbi koje prate teorijsku nastavu i odvijaju se u prikladno opremljenim učionicama.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Analizirati mogućnosti društvenog poduzetništva
 • Primijeniti osnovne zakonske propise vezane za osnivanje i poslovanje društvenog poduzeća, zaštitu na radu i radne odnose
 • Primijeniti adekvatne procese, tehnike i alate poslovnog planiranja.
 • Upravljati poduzećem, procesima poduzeća i odnosima sa zaposlenicima i vanjskim okruženjem
 • Analizirati tržište i izraditi marketinški plan.
 • Identificirati dionike, izraditi i provesti plan upravljanja složenim odnosima poduzeća s akterima njegovog okruženja
 • Identificirati i upotrijebiti raspoložive izvore financiranja, aktualne poticaje i alternativne izvore financiranja društvenog poduzeća
 • Izraditi plan financiranja i financijskog poslovanja poduzeća

 

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

 • Pismena i usmena provjera stručnih sadržaja prema planiranim ishodima učenja
 • Praktična provjera koja uključuje izradu poslovnog plana i simulaciju provedbe poslovnog procesa.

Završna provjera provodi se u skladu sa zakonskim propisima u obrazovanju odraslih i pripadajućim pravilnicima.

  

INFO I PRIJAVE:

tel. 01 6259 806
mob. 098 316 419
e-mail: obrazovanje@pouvg.hr