Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ROBOTIKA: ARDUINO RADIONICE 

arduiono

 

UPISI 2021./2022.

Arduino radionice organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

Ovisno o uzrastu polaznika/ica koristi se i programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), pri čemu se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi sat se isti zadatak programira te se pokazuje njegova primjena. 

Svi zadaci su vezani za stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…). 

 • Uzrast (7 - 15 god.)
 • Voditelj radionica: Kristina Panižić, mag. ing. graph. techn.
 • Trajanje jedne radionice: 90 min (2 školska sata)
 • Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
 • Ukupno trajanje ciklusa: 30 školskih sati
 • Cijena: 127,50 EUR / 960,65 kn (plativo u 4 rate) 
  *tečaj konverzije: 7,53450 kn

 

Termini radionica dogovorit će se naknadno u dogovoru s polaznicima.

Info i prijave: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr

Napomena: obavezna uplata radionica najkasnije dan prije početka nastave

 

 

PROGRAM RADIONICA:

Početnici

 • Upoznavanje s radom micro:bita
 • Radioveze i upravljanje micro:bitom na daljinu
 • LED diode, rasvjeta, semafori
 • Zvuk – generiranje zvuka
 • Tipkala
 • Potenciometri
 • Fotootpornici
 • Projekti
 • Senzori
 • Programiranje igara

Napredni

 • Ponavljanje
 • Potenciometri i fotootpornici
 • Senzori
 • Programiranje igara
 • Segmentna svjetla
 • Projekti


 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA POČETNI CIKLUS
1. Rad s led diodama - blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
2. RGB diode - igra sa bojama i semaforima
3. Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za "Čovječe, ne ljuti se"
4. Tipkala i sklopke
5. Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
6. Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
7. Serijska komunikacija s računalom
8. Potenciometri
9. Fotootpornici
10. Projekti

 

 

NASTAVNI SADRŽAJ ZA NAPREDNI CIKLUS
1. Andrijin križ, RGB diode, fotootpornici ponavljanje
2. Sedam segmentni ekrani
3. Eeprom memorija
4. Dvosmjerna serijska komunikacija
5. Motori
6. Senzori
7. Projektni zadaci