Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

ROBOTIKA

arduiono

 

Radionice robotike organiziraju se kao početne, odnosno napredne grupe, ovisno o predznanju polaznika/ica. Ovisno o tome, radi se različita težina zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Uključuju programiranje microbitova i upotrebu microkontrolera.

 

 • Upisi: 18. 9. - 6. 10. 2023., svakog radnog dana od 9 do 16 sati, POUVG, II. kat 
  Prijave su moguće i putem online obrasca koji možete pronaći na linku - OVDJE. 
 • Voditelj radionica: Kristina Panižić, mag. ing. graph. techn.
 • Pokazni sat: 6. 10. 2023. u 19:30 h
 • Učionica: 224, II. kat, Zagrebačka 37
 • Cijena: 127,50 EUR / 960,65 kn (plativo u 4 rate) 
  *tečaj konverzije: 7,53450 kn

   

ELEMENTARNA ROBOTIKA


Trajanje:
 30 školskih sati – 15 termina po dva školska sata

Termin održavanja: subota 11:00 – 12:30 sati

Uzrast: učenici od 1. do 8. razreda

 

Opis programa: Na radionicama je zastupljen rad na područjima elektronike i robotike uz primjenu programiranja na računalu. Programiranje se izvodi u Microstoft MakeCode editoru ili Scratchu. Težina sadržaja na radionicama je prilagođena uzrastu i predznanju polaznika uz mogućnost rada s naprednijom grupom. Zadaci koje polaznici savladavaju vezani su uz primjenu u svakodnevnom životu. Naglasak je prvenstveno na praktičan dio radionice gdje polaznici sastavljaju funkcionalne sklopove (semafore, rasvjetu, rad sa senzorima i slično).

SADRŽAJ RADIONICA:

Osnovni program

 1. Upoznavanje s radom micro:bita
 2. Radioveze i upravljanje micro:bitom na daljinu
 3. LED diode, rasvjeta, semafori
 4. Zvuk – generiranje zvuka
 5. Tipkala
 6. Potenciometri
 7. Fotootpornici
 8. Projekti
 9. Senzori
 10. Programiranje igara

Dodatni program (za naprednije polaznike)

 1. Ponavljanje
 2. Potenciometri i fotootpornici
 3. Senzori
 4. Programiranje igara
 5. Segmentna svjetla
 6. Projekti

 

NAPREDNA ROBOTIKA


Trajanje:
 30 školskih sati – 15 termina po dva školska sata

Termin održavanja: subota 9:00 – 10:30 sati

Uzrast: učenici od 5. do 8. razreda

 

Opis programa: Arduino radionice namijenjene su uzrastu od 8 do 16 godina, moguće su i za stariji uzrast sa prilagodbom zadataka. Ovisno o dobi učenika, radi se različita težina primjera i zadataka. Radionice sadrže osnove elektronike, automatike i robotike uz primjenu i programiranje na računalu. Ovisno o dobi uzrasta koristi se programiranje u ArduBlock ili pojednostavljenoj verziji C programa. Svaka radionica traje dva školska sata (blok sat), gdje se prvi sat savladavaju osnove robotike i elektronike, a drugi se sat isti zadatak programira te pokazuje njegova primjena. Svi zadaci su stvari koje koristimo u svakidašnjem životu (princip rada semafora, trčeće svjetlo, igranje sa bojama i senzorima…).

SADRŽAJ RADIONICA:

Osnovni program

 1. Rad sa led diodama- blinkanje, trčeće svjetlo, semafori
 2. RGB diode- igra sa bojama i semaforima
 3. Segmentni ekrani – izrada elektroničke kockice za Čovječe ne ljuti se
 4. Tipkala i sklopke
 5. Ručno upravljanje jačinom svjetlosti i boja
 6. Zvuk – generiranje zvuka i električni klavir
 7. Serijska komunikacija sa računalom
 8. Potenciometri
 9. Fotootpornici
 10. Projekti

Dodatni sadržaji

 1. Adrijin križ, RGB diode, fotototpornici ponavljanje
 2. Sedam segmentni ekrani
 3. Motori
 4. Senzori

 

Info: 01 6259 806, 098 316 419, obrazovanje@pouvg.hr