Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

EDUKATIVNI PROGRAM: FILM ZA PET I BOLJI SVIJET

FILM ZA PET I BOLJI SVIJET naziv je edukativnog programa čiji je cilj razvoj emocionalne pismenosti i komunikacijskih kompetencija kod učenika osnovnih škola. Provode ga Kino Gorica i stručnjaci iz područja medijske pismenosti prof. dr. sc. Danijel Labaš i prof. dr. sc. Irena Sever Globan, od listopada 2023. godine do svibnja 2024. u 8 susreta - svaki mjesec jedan uzrast (od 1. do 8. razreda). Sastoji se od kratkog predavanja, gledanja filma, diskusije i edukacije. Teme koje se obrađuju ovise o filmu koji učenici gledaju, tj. etičkim porukama koje on prenosi, i dobi učenika. Tako su neke od tema: emocije, različitost, ideali ljepote, prijateljstvo, obiteljski odnosi, društvene mreže, tolerancija, pubertet.

U ponudi su popularni filmovi novije produkcije iz kojih mnogo toga možemo naučiti - Crvencipelica i 7 patuljaka, Dnevnik Pauline P., Rocca mijenja svijet, Moj brat lovi dinosaure, Kapa, Škola čarobnih životinja..., a prihvaćamo i druge prijedloge nastavnika i učenika. Više o programu potražite u KATALOGU.

 

Prof. dr. sc. Irena Sever Globan rođena je 1979. u Zagrebu, a svoje djetinjstvo i mladenaštvo provela je u svom rodnom velikogoričkom kraju. Trenutno je zaposlena kao izvanredna profesorica na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu gdje predaje predmete iz područja filmske umjetnosti, interpersonalne komunikacije, medijskih teorija i međunarodne komunikacije. Diplomirala je i doktorirala komunikologiju na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu, teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, te stručni studij logoterapije Victora Frankla u Zagrebu. Predavala je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, na Odjelu za komunikologiju pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku i na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu. Teme njenog znanstvenog interesa tiču se odnosa kulture, filma i religije te rodne reprezentacije u medijima. Članica je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Centra za nenasilnu komunikaciju Hrvatska (CZNK), te je potpredsjednica hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR). Od 2010. do 2020. organizirala je i vodila Tribine filmova kršćanske tematike u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Objavila je niz znanstvenih radova iz područja filmske umjetnosti te informacijskih i komunikacijskih znanosti u domaćim i međunarodnim časopisima. Nekoliko godina bila je članica žirija koji na Danima hrvatskog filma dodjeljuje nagradu Zlatna uljanica Glasa koncila, te članica žirija na Religin Today Film Festivalu. 

Prof. dr. sc. Danijel Labaš redoviti je profesor na Odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Od studentskih se dana među ostalim bavi filmom, kada je i počeo pisati i objavljivati filmske osvrte, što je nastavio i nakon završenoga studija komunikologije, s posebnim osvrtom na vrijednosti u filmu. Autor  je, koautor i urednik više knjiga i zbornika, priručnika i edukativnih brošura s područja komunikologije, medijskoga odgoja i medijske pismenosti. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, više desetaka stručnih radova te više stotina publicističkih i novinarskih članaka s područja komunikologije, informacijskih i komunikacijskih znanosti, filmskih i književnih kritika i osvrta, te prikaza knjiga u monografijama, časopisima, mjesečnicima i tjednicima. Sudjelovao je na više od 100, a s izlaganjima na više od 50 domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija, te na više desetaka stručnih skupova i okruglih stolova. Sudjeluje na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim projektima, a voditelj je projekta „Djeca medija“ i predsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu. Član je Akreditacijskoga savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, suradnik Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU i Nacionalnog etičkog Povjerenstva za istraživanja s djecom Vijeća za djecu pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osim toga, član je Matice hrvatske i Hrvatskog društva katoličkih novinara. Autor je i voditelj emisije „Okrugli stol ponedjeljkom“ na Trećem programu Hrvatskog radija. Predsjednik je žirija koji na Danima hrvatskoga filma dodjeljuje nagradu „Zlatna uljanica“ Glasa Koncila za promicanje etičkih vrijednosti na filmu.