Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

NATJEČAJ ZA DODJELU KNJIŽEVNE NAGRADE “ALBATROS 2024.”

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Nakladnička djelatnost
objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU KNJIŽEVNE NAGRADE “ALBATROS 2024.”

Književna nagrada “Albatros” utemeljena je s ciljem afirmacije novih djela i novih imena u hrvatskoj književnosti, a sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 665 €, diplome i tiskanja nagrađene knjige.

U obzir za nagradu dolaze rukopisi:

  1. roman, poezija, zbirka kratkih priča;
  2. dramska djela;
  3. djela dječje književnosti: zbirka priča, zbirka pjesama, slikovnica;
  4. djela zavičajne tematike s područja Grada Velike Gorice ili Zagrebačke županije: roman, zbirka kratkih priča, zbirka pjesama.


Uvjeti natječaja:

Pravo sudjelovanja imaju građani Republike Hrvatske i dijaspore koji pišu na hrvatskom jeziku i njegovim narječjima.
Natječaj je namijenjen neafirmiranim piscima koji nisu članovi strukovnih književnih udruga (Društva hrvatskih književnika i sl.) i koji nisu dobitnici književnih nagrada.
Rukopis ne smije biti objavljen, treba imati najmanje 50, a najviše 150 kartica (za prozna djela) i dostavlja se u 3 isprintana primjerka. Priložiti tekst u Wordu, na CD-u ili USB stiku.
Uz rukopis treba dostaviti životopis s podacima o autoru (adresa – prebivalište, telefon/mobitel, e-mail).
O dodjeli Nagrade odlučuje prosudbeni odbor koji imenuje organizator.

Rukopis se ne vraćaju.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni do 1. listopada 2024. godine na www.pouvg.hr.
Nagrađena knjiga izaći će iz tiska u prosincu 2024. godine.

Rukopise slati na adresu ili osobno dostaviti:
Pučko otvoreno učilište Velika Gorica (za Književni natječaj “Albatros”)
Zagrebačka 37, 10410 Velika Gorica.
Info: 01/ 6259-819.

Rok za predaju rukopisa je 14. lipnja 2024. godine.

Na Natječaj se primjenjuju odredbe Pravilnika o dodjeli Književne nagrade „Albatros“.