Pučko otvoreno učilište
Velika Gorica

POZIV NA SURADNJU U LJETOPISU GRADA VELIKE GORICE 2024.

Godina brzo proleti, a i mnogi događaji brzo padnu u zaborav, jer stalno sustižu novi. Stoga Vas pozivamo da ih odmah zabilježite i na taj način sudjelujete u obogaćivanju Ljetopisa Grada Velike Gorice za 2024. godinu. Opišite i pošaljite nam svoj osvrt na događaj za kojega smatrate da je važan za bogatstvo našega Grada i našega kraja. Podsjetite i druge. kako su se obilježavali neki blagdani, koji su to društveni događaji obogatili Vaše mjesto, kao i obiteljske priče koje su obilježile povijest Vašeg mjesta. Također, tu su i kulturni, sportski i drugi događaji, koji su obilježili ovu godinu u našem Gradu i Turopolju, a kojih ste možda i vi bili sudionici.

Od malih kamenčića složimo veliku palaču.

Hvala svima na suradnji jer ovo je Grad svih nas.

 

SMJERNICE ZA AUTORE:

Sadržaj teksta

 • Vrsta: članak, izvještaj, prikaz, reportaža, osvrt, portret, recenzija, ali i kratka priča, esej, feljton i putopis.
 • Teme vezane za turopoljski kraj ili tekstovi autora s ovih područja o povijesti, baštini, kulturi, umjetnosti, sportu, obrazovanju, gospodarstvu, društvenom i vjerskom životu, mladima, udrugama, obljetnicama i dr.
 • Format: tekst treba biti napisan u Word dokumentu.

Veličina teksta i slika

 • Veličina teksta od 2 do 7 kartica, izuzetak pjesme.
 • Uz svaki tekst priložiti fotografije u jpg formatu, rezolucije za tisak (minimalno 300x300), a naziv fotografije treba biti njezin potpis, uz predviđeno mjesto u tekstu, (tekst koji će u članku stajati ispod fotografije – opis i sl.).
 • Autor je odgovoran za napisani tekst – poštivanje autorskih prava i točnost iznesenih podataka.

Korištenje citata i parafraza

 • Prilikom citiranja i parafraziranja poštivati pravila harvardskog stila: bez fusnota, prezime autora/naziv institucije i godinu izdanja izvora staviti u zagradu pored citiranog ili parafraziranog teksta, a popis literature na kraju članka.
 • Primjer citiranja: „Najzanimljivije mjesto na svijetu s religijske perspektive danas je Silicijska dolina, a ne Bliski istok.“ (Harari, 2011).
 • Primjer parafraziranja: Harari (2011) navodi kako je danas s religijske perspektive najzanimljivije mjesto Silicijska dolina.
 • Navođenje literature:
  • KNJIGA: Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Nakladnik.
  • WEB STRANICA: Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. Mjesto izdavanja: Nakladnik (nakladnik u tradicionalnom smislu ili organizacija odgovorna za održavanje stranice na internetu). Dostupno na: URL [datum posjete stranici].
 • Korištenje navodnika: kod citiranja, kod isticanja naslova i imena (samo u nominativu):
  • pravilno pisanje navodnika je „ “ , a postavljaju se tako da se prvi stavi ispod, a drugi iznad razine teksta (u wordu: shift+2 za donje i gornje navodnike, bez razmaka – ako je word postavljen na hrvatski jezik automatski će na početku biti donji, a na kraju gornji navodnici).

 

Tekst ne smije sadržavati uvredljive i ponižavajuće konotacije.

 

Tekstovi se vrednuju prema kvaliteti i primjerenosti sadržaja, te interesu publike i u odnosu na ostale pristigle radove.

Izdavač se ne obvezuje svaki pristigli tekst objaviti u Ljetopisu Grada Velike Gorice.

Uredništvo može zadržati tekst za objavu u sljedećem broju Ljetopisa.

Urednik ima pravo zatražiti ispravak teksta od autora te korigirati tekst uz konzultacije s autorom.

 

Rok za dostavu teksta

Tekstovi se dostavljaju od objave poziva najkasnije do kraja godine na koju se odnose.

Uz tekstove obavezno priložiti popratne fotografije te kontakt podatke.

Tekstovi se dostavljaju putem e-mailom na izdavastvo@pouvg.hr

 

Za sve upite i pojašnjenja možete se obratiti putem:

Emaila: izdavastvo@pouvg.hr

Tel. 01 6259819